Tűzgátló tömítések

Mivel foglalkozunk

A tűzgátló tömítések az építményszerkezetek nyílásainak, áttöréseinek, valamint vezetékek, vezetékrendszerek átvezetésének tűzterjedést gátló elzárását biztosító műszaki megoldás, amely a tűz nyíláson, áttörésen, valamint a vezetéken keresztüli terjedését meghatározott ideig meggátolja. 

 • Gépészeti és elektromos
  áttörések tűzvédelmi lezárások
 • Hő hatására honosodó tűzátló tömítések
 • Tűzgátló szilikon
 • Vizes hígítású bevonatok
 • Tűzgátló mandzsetták műanyag és fém csövekre
 • Tűzgátló habosodó tekercsek
 • Tűzgátló habarcsok
 • Hő hatására habosodó tömítések
  és tömítő rendszerek
 • Tartósan rugalmas, hő hatására habosodó téglák és dugók

A tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek feladata a térelhatároló szerkezet tűzállósági teljesítményének fenntartása azokon a helyeken, ahol a szerelvények áthaladnak.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján az E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítménykövetelmény időtartamáig, de legfeljebb 90 percig meg kell gátolni.

Az átvezetéseknél, tűzgátló lezárás alkalmazása esetén a tűzgátló lezárást tartós jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett építményszerkezet mindkét oldalán. A jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás:

 • megnevezését,
 • tűzvédelmi jellemzőit,
 • megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját,
 • kivitelezését végző vállalkozás nevét,
 • kivitelezésének dátumát,
 • megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről

Elérhetőségek

© Copyright 2023 Flame Guardian Techniques. Minden jog fenntartva

Scroll to Top